فروشگاه نی نی جور

آخرین اخبار

٣٧٩٩٩ ۱۰:۵۴ - ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ ٧٣١

"دیزیریه دی لئون"، هنرمند آمریکایی از شهر آتلانتای آمریکا با استفاده از اشیای کوچک و روزمره، تابلوهای زیبایی آفریده است. او این اشیا را تصادفی کنار هم چیده و نام مجموعه خود را «صد روز با چیزهای کوچک» نهاده است.