فروشگاه نی نی جور
به دنبال آزمایش هسته ای جدید و تنش آفرین کره شمالی، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که بمب افکن هایش به نشانه حمایت از کره جنوبی بر فراز این کشور به پرواز در خواهند آمد. از سوی دیگر، سئول می گوید که کره شمالی آماده است تا پس از پنجمین و مخربترین آزمایش هسته ای خود در روز جمعه، دست به آزمایش هسته ای دیگری بزند.