فروشگاه نی نی جور
آتش بس در سوریه از ساعت ۱۹ شامگاه دوشنبه به وقت محلی در این کشور به اجرا گذاشته شد. در بخشی از استان حلب که توسط نیروهای دولتی کنترل می شود مردم در سایۀ این آتش بس توانستند روز عید قربان را بدون جنگ بگذرانند.