فروشگاه نی نی جور

چینی ها پل معلقی را ساخته اند که می توانید در ارتفاع 565 متری با ماشین رانندگی کنید.
به گزارش العالم، این پل بسیار بزرگ، استان‌های “یون‌نان” و “گوئیژو” را به یکدیگر متصل می‌کند. آخرین قطعۀ این پل معلق، دیروز به دست مهندسان کارگذاشته، و دو طرف پل به یکدیگر متصل شد.
این پل از بالای رودخانۀ “نیژو” عبور می کند و 565 متر از سطح رودخانه ارتفاع دارد.به گفتۀ مهندسان، این پل در اواخر سال ۲۰۱۶ قابل بهره برداری خواهد بود.