واکنش ترامپ به خبر اعزام ۱۲۰هزار نیرو به خاورمیانه


نظر ترامپ خبر فرستادن ۱۲۰ هزار نیرو به خاورمیانه


۰ نظر