خارج از گود 16 مرداد 95


از لیگ ملی دوومیدانی که با یک نیزه برگزار می شود تا مدیر عامل جدید و فهمیده استقلال که استعفا داد! را در خارج از گود این هفته ببینید.

۰ نظر