گاف گیری مجری زن بی بی سی از «من و تو»!


یکی از مجریان بی بی سی فارسی از فعالیت شبکه «من و تو» و پایین بودن کیفیت اجراهای این شبکه سخن گفت.

۰ نظر