احمد پورمخبر این روزها چه حال و روزی دارد؟


احمد پورمخبر بازیگر تلویزیون و سینما: «نه بیمه دارم نه بازنشستگی؛ دولت یه حقوق اندکی به من بده؛ روم میشه آخه بعد از ۸۰ سال برم گدایی؟»

 


۰ نظر