تهدید و پیشنهاد رشوه برای خبرنگار صدا و سیما


عاطفه میر سیدی خبرنگار حوزه سلامت صدا و سیما در فضایی صمیمانه از شرایط و تبعات عجیب ورودش به موضوع محصولات تراریخته گفت : از تهدیدها و پیشنهاد های رنگ به رنگ تا دروغ و رفتارهای غیر محترمانه ای که به او انگیزه می دهد تا مقابل تجارت تراریخته بایستد .

۰ نظر