قسمت هایی از بازی طناز طباطبایی در نقش یک سگ!


طناز طباطبایی در تئاتر "تن تن و راز قصر مرداس" نقش میلو سگ تن تن را بازی کرد.طباطبایی كه اجرای بسیار زیبا، روان و پرانرژی در این اثر نمایش داشت گفت: برای ایفای نقشم از نقاش كتاب های مصور تن تن برای بهتر ایفا كردن نقش میلو بهره بردم چرا كه میلو كاراكتر بامزه ای است كه ریزه كاری های زیادی دارد.


۰ نظر