توافق آمریکا و روسیه برای آتش بس در سوریه


آمریکا و روسیه بر سر جزئیات طرحی برای آتش بس در سوریه به توافق رسیدند.

 


۰ نظر