اقدام مهناز افشار به تبلیغ داروی مرگ آور در فضای مجازی!


آمپول نالوکسان برای داروها و مواد ضد دردی مثل مخدرها استفاده می‌شود. مصرف این دارو خارج از اتاق عمل بسیار خطرناک است و ممکن است آریتمی و بهم زندن ضربان قلب را در پی داشته باشد.


۰ نظر