چاقوکشی در لیگ برتر جوانان تهران


اتفاقی عجیب و دور از اخلاق در حاشیه یکی از بازیهای لیگ برتر جوانان تهران و شکایت از عدم حظور نیروی انتظامی در این بازیها


۰ نظر