بابک زنجانی بدهی‌ هایش را بدهد، عفو می‌شود


صحبت های رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی را درباره آخرین وضعیت موکلش و شرایط بخشیده شدن او


۰ نظر