رهبر کره‌ شمالی در حال کشیدن سیگار رؤیت شد


کیم جونگ اون در ایستگاه قطار چینی، پیش از ورود به ویتنام، در حال سیگار کشیدن دیده شد.


۰ نظر