حمایت محمود شهریاری از فردوسی پور و پرستویی


دعوت شهریاری از مردم برای تحریم اپلیکیشن های تبلیغاتی صداوسیما


۰ نظر