ساخت برج منحصربفرد در چین


پس از گذشت شش سال از شروع ساخت، مجموعه برج‌های شهر «چونگ‌پینگ» رو به اتمام است


۰ نظر