تصاویر شگفت انگیز از گله گوزن ها


در این ویدئو شاهد گونه های مختلف و بسیار زیادی از گوزن ها خواهید بود.


۰ نظر