آیا موش صحرایی برهنه مو دارد؟


نام یک گونه از تیره موش‌های آفریقایی است. این جونده در شرق آفریقا زندگی می‌کند. 


۰ نظر