"تشی" پرخارترین جانور جونده


تشی یا خارپشت، پرخار ترین جانور روی زمین است.


۰ نظر