نبرد مهیج بین مار زنگی و پرنده ای به نام کوكو دونده


در این کلیپ مبارزه دیدنی بین مار زنگی و پرنده ای به نام RoadRunner (كوكو دونده ) به نمایش در آمده است.

۰ نظر