"هنک" مرغ ماهی خوار باهوش !


ببینید این پرنده باهوش با تکه های نان چه می کند؟!


۰ نظر