مار پرنده، افسانه یا واقعیت؟!


مار پرنده در واقع نام درستی برای این مارها نیست/ این مارها در واقع روی جریان هوا سر می‌خورد و از سرعت سقوط آزاد و خمشهای بدنشان برای سر خوردن در هوا و ایجاد نیروی بالارونده استفاده می‌کنند.


۰ نظر