فرار معجزه آسای ایمپالا از چنگال یوزپلنگ


لحظه شکار 6 ثانیه ای یوزپلنگ که بی فرجام ماند.


۰ نظر