جدال میمون و مار برسر شکار موش برزیلی


پوناری یک جونده برزیلی است که شکار مشترک مار و میمون های کوپوچین شده است.


۰ نظر