شانس مجدد زندگی برای سنجاب معلول


کلیپی جالب از ساختن وسیله ای مخصوص برای حرکت کردن سنجابی که از ناحیه دو دست معلول است.


۰ نظر