آکواریومی که ۴ برابر استخر المپیک است


قرار است  ۲۲۰۰۰ موجود دریایی از جمله آبزیان کمیاب به این اکواریوم اضافه شود.


۰ نظر