تایم لپس ساخت اسکلت بزرگترین دایناسور جهان


موزه فیلد شیکاگو از اسکلت شبیه سازی شده، ماکسیمو بزرگترین دایناسوری که تاکنون کشف شده است رونمایی کرد. این دایناسور گردنی دراز دارد و بیش از 100 میلیون سال پیش در بخشی از آرژانتین کنونی زندگی می کرده است.


۰ نظر