گاو های پلاستیک خوار!


روایتی عجیب از گاوهای هندی که 60 کیلوگرم پلاستیک در شکم خود حمل می کنند!


۰ نظر