پرنده باهوشی که در بازی گل و پوچ حدس میزنه کدوم گل هست


پرنده باهوش در تشخیص گل در گل یا پوچ


۰ نظر