کالیفرنیا؛ لذت خرس از حوضچه جکوزی!


در ویدیویی جالب در شهر کالیفرنیا، یک خرس به درون حوضچه جکوزی رفته و شروع به شستشوی خود می کند.


۰ نظر