بدشانسی یک آهو در فرار از دست یوزپلنگ!


یک غزال با وجود موفقیت در فرار از چنگ پلنگ به درخت برخورد کرد و فرارش ناکام ماند!


۰ نظر