مسمومیت عجیب و غریب لاماهای باغ وحش ارم!


5 لاما در باغ وحش ارم حضور دارد که بدلیل مسمومیت دو نفر از آنها تلف شدند.


۰ نظر