تلاش شیر برای ورود به خودروی توریست ها!


لحظاتی از برخود شیر جوانی که با خودروی توریستها مواجه شده و تلاش بر ورود به آن دارد..


۰ نظر