قدم زدن فلامينگوها بر روى باند فرودگاه خرم‌آباد


فرودگاه خرم‌اباد و قدم زدن فلامينگوها بر روى باند اين فرودگاه


۰ نظر