نجات جان سگ گرفتار شده در دریاچه یخ زده سیبری


نجات جان سگ گرفتار شده در دریاچه یخ زده توسط گروه نجات.


۰ نظر