سرقت دمپایی محیط‌بان توسط پلنگ ایرانی!


تصویری که یکی از کارمندان محیط زیست کشورمان از پلنگی گرفتند که به اقامت گاه آنها آمده بودند...


۰ نظر