کشف 15 کیلو پلاستیک از معده نهنگ نگون بخت!


محیط بانان و محققان اندونزیایی ۱۵ کیلو ضایعات پلاستیکی را از شکم یک نهنگ خارج کردند.جسد این نهنگ در ساحل استان سولاسی جنوب شرقی در مرکز مجمع‌الجزایر اندونزی کشف شد.


۰ نظر