ترس شیر بزدل از ارتفاع!


وقتی شیر ترسو در بالای درخت گیر می کند.


۰ نظر