نجات گوزن گرفتار شده در شهر راکی پوینت آمریکا


نجات گوزن کوچکی که سرش در سطل گیر کرده بود


۰ نظر