تلاش پلیس برای نجات یک سگ از دریاچه یخ‌ زده


یک افسر پلیس ترکیه برای نجات یک توله سگ تن به آب دریاچه یخزده وان سپرد.


۰ نظر