رفتار عجیب فیل نر با بچه فیل


فیل نر عصبانی بچه فیل کوچک را به هوا پرتاب می‌کند


۰ نظر