تصاویر جالب از توله خرس قطبی تازه متولد شده در باغ‌ وحش برلین


اولین تصاویر از توله خرس قطبی تازه متولد شده در باغ‌ وحشی در شهر برلین آلمان


۰ نظر