حمایت از حیوانات در زمستان سرد ترکیه


اونال حکیم، کارآفرین ترک روزانه ۲۵۰۰ سگ خیابانی را در سرمای زمستان تغذیه می‌کند. حدود ۲۰۰ گربه نیز زمستان خود را در «ویلای گربه‌ها» می‌گذرانند.


۰ نظر