آزمایشات پزشکی کامل روی شیر سلطان جنگل


هوبرت، شیر هفت ساله آفریقایی است که توسط یک تیم دامپزشکی در باغ وحش شهر اکلاهما سیتی آمریکا تحت آزمایشات کامل قرار گرفته است. البته پزشکان او را برای معاینه بهداشت دهان و دندان تحت بیهوشی کامل قرار دادند.


۰ نظر