تولد گربه ای عجیب با دو سر به هم چسبیده!


بچه گربه‌ای با دو سر به هم چسبیده در آفریقای جنوبی متولد شد و با گذشت ۱.۵ هفته از تولدش رشد آن طبیعی است..!


۰ نظر