بازیگوشی های توله خرس تازه متولد شده در باغ وحش برلین


بازیگوشی توله خرس قطبی باغ وحش برلین که از زمان تولد تاکنون در قرنطینه است.


۰ نظر