لحظه تولد نوزاد زرافه در باغ وحش


این نوزاد زرافه 2 متری در باغ وحشی واقع در بریتانیا متولد شده است


۰ نظر