کبوتر یک میلیون یورویی!


این کبوتر با نام آرماندو که قهرمان چند دوره مسابقات است با قیمت ۱ میلیون و ۲۵۲ هزار یورو فروخته ش


۰ نظر