کارهای جالب خرس بازیگوش در باغ وحشی در چین


بازیگوشی های بامزه یک خرس قهوه ای در باغ وحش تیانجین چین.


۰ نظر